வளர்ச்சிக்கான ஊட்டச்சத்துக்கள்

குட்டிகளுக்கான வளர்ச்சிக்கெனப் பல உயிர் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த தீவனம் அளிக்கவேண்டும். இத்தீவனம் வயது அதிகரிக்க அதிகரிக்க அளவு குறையும். உட்கொள்ளும் தீவனத்தை விட அதிகமாகவே வளர்ச்சியடையும் குட்டிகளுக்கான தீவனம் அதிக விலையாக இருக்கும் பட்சத்தில் எளிய தீனிகளை நாமே தயாரித்து அளிக்கலாம்.
22 சதவிகிதம் பண்படா புரதமுள்ள குட்டிகளுக்கான தீனியில் அடங்கியுள்ள பொருட்கள்

பொருட்கள்
அளவு
ஓட்ஸ் (அரைத்தது) 19.0
கோதுமை (அரைத்தது) 10.0
பார்லி (அரைத்தது) 10.0
கோதுமை தவிடு 6.4
சோயாபீன் கழிவு 12.0
மீன் கழிவு 3.2
குதிரை மசால் (ஹைட்ரஜன் ஒடுக்கம் செய்யப்பட்ட) 23.7
ரேப்ஸ்டு கழிவு 2.5
உலர்ந்த தயிர்த் தெளிவு 4.0
நொதித்து உலர்ந்த ஈஸ்ட் 3.0
கரும்புச்சக்கை 1.0
அயோடைஸ்டு உப்பு 0.5
வைட்டமின்கள், தாதுக்களின் கலவை 0.775
டிஎல் மெத்தியோனைன் 0.07
வாசனைத் தீவனம் 0.05
This entry was posted in தீவனப் பராமரிப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>